وارد کنندگان کالا

۰۶آبان
«چین» پیشتاز جدول واردکنندگان کالا به ایران/ واردات ۲۰۸۸۶ هزار اتومبیل سواری در ۶ ماه نخست امسال! + جدول

«چین» پیشتاز جدول واردکنندگان کالا به ایران/ واردات ۲۰۸۸۶ هزار اتومبیل سواری در ۶ ماه نخست امسال! + جدول

بر اساس آﻣﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺨﺴﺖ ﻃﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ امسال شاهد واردات اتومبیل سواری به تعداد۲۰ هزار و ۸۸۶ دستگاه و با ارزش ۴۹۷ میلیون دلار بوده بوده ایم که در این میان همچنان کشور چین نیز در میان کشورهای وارد کنندگان کالا در صدر جدول ایستاده است.