وارد کنندگان تایر

۱۰مهر
افزایش بی‌منطق قیمت تایر در بازار سیاه!

افزایش بی‌منطق قیمت تایر در بازار سیاه!

تفاوت قیمت تایر در کشور مبدا و ایران،یکی از معضلات این صنعت در چند ماه اخیر بوده است.