واردات پوشاک

۰۶تیر
کاهش ۳۱ درصدی واردات پوشاک و نساجی / موفقیت‌های اقتصادی سبب پیروزی بر دشمنان می‌شود

کاهش ۳۱ درصدی واردات پوشاک و نساجی / موفقیت‌های اقتصادی سبب پیروزی بر دشمنان می‌شود

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: کشور در واردات پوشاک و نساجی شاهد ۳۱درصد کاهش و در صادرات آن شش درصد افزایش بوده است و این موضوع برای صنعت کفش کشور ۶۰ درصد افزایش صادرات و در واردات ۷۷ درصد رشد منفی داشته است.