واردات خودروی سواری

۱۸فروردین
روحانی: حجم صادرات از واردات در سال ۹۴ بیشتر  بود!/ گمرک ایران: کاهش ۱۶.۱۱ درصدی صادرات و ۲۲.۵۳ درصدی واردات

روحانی: حجم صادرات از واردات در سال ۹۴ بیشتر  بود!/ گمرک ایران: کاهش ۱۶.۱۱ درصدی صادرات و ۲۲.۵۳ درصدی واردات

گمرک ایران از سقوط تجارت خارجی ایران در سال ۹۴ (کاهش ۱۶.۱۱ درصدی صادرات و ۲۲.۵۳ درصدی واردات) خبر داد.