واردات تخم مرغ

۰۲بهمن
صادرات گوجه فرنگی آزاد، تخم مرغ ممنوع اعلام شد

صادرات گوجه فرنگی آزاد، تخم مرغ ممنوع اعلام شد

بر اساس مکاتبه اخیر صورت گرفته، صادرات گوجه فرنگی و محصولات آن آزاد شد و در مقابل صادرات برخی اقلام از کشور ممنوع اعلام شد.