واردات بی رویه کالاها

۲۷اسفند
دولتی ها به جای ایجاد اشتغال به دنبال واردات کالاهای بی کیفیت کشورهای دیگر هستند/معضل بیکاری در جوانان و تحصیلکرده رو به افزایش است

دولتی ها به جای ایجاد اشتغال به دنبال واردات کالاهای بی کیفیت کشورهای دیگر هستند/معضل بیکاری در جوانان و تحصیلکرده رو به افزایش است

رحماندوست معتقد است که دولتی ها به جای ایجاد اشتغال در جهت واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت همچون واگن های فرسوده کشورهای دیگر هستند و از پتانسیل موجود در جامعه استفاده نمی شود واین در حالی است که می توانند با برنامه ریزی صحیح، مشاغل خانگی را هم مدیریت کنند.