واحدهای مسکونی

۲۸دی
تهیه پارکینگ برای واحدهای مسکونی مازاد تراکم امری ضروری است

تهیه پارکینگ برای واحدهای مسکونی مازاد تراکم امری ضروری است

شهردار نسیم شهر گفت: درحال حاضر تهیه پارکینگ برای واحدهای مسکونی مازاد تراکم در شهرستان بهارستان به ویژه نسیم شهر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

۲۹اردیبهشت
کاهش شدید ساخت مسکن در دولت یازدهم +نمودار

کاهش شدید ساخت مسکن در دولت یازدهم +نمودار

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، در پاییز سال ۱۳۹۴ ، فقط ۱۷۴۱ پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شد که نسبت به فصل تابستان ۹۴ حدود ۲۳٫۷ درصد کاهش داشته است.