واحدهای صنعتی کوچک

۱۲مهر
وضعیت صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط

وضعیت صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط

مجموع صادرات ۶ ماهه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نیمه نخست سال جاری به یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار رسید.