وابستگی سیاسی

۱۴آبان
ایران هیچ‌گونه وابستگی سیاسی، اقتصادی، فکری به آمریکا ندارد

ایران هیچ‌گونه وابستگی سیاسی، اقتصادی، فکری به آمریکا ندارد

کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل مطرح کرد: ایران هیچ وابستگی به آمریکا ندارد، اما این کشور سعی بر مداخله در امور داخلی کشور را دارد و در عرصه های مختلف آنرا نشان می‌دهد.