هیچ شهروندی در ساختمان نبود

۳۰دی
هیچ شهروندی هنگام حادثه ساختمان پلاسکو در این ساختمان نبوده است/بیش از ۲۰ آتش‌نشان در این حادثه گرفتار شده‌اند

هیچ شهروندی هنگام حادثه ساختمان پلاسکو در این ساختمان نبوده است/بیش از ۲۰ آتش‌نشان در این حادثه گرفتار شده‌اند

شهردار تهران در تشریح حادثه ریزش ساختمان پلاسکو گفت: آتش‌نشانان پس از مهار آتش ساختمان پلاسکو حاضران در این ساختمان را تخلیه کردند و هنگام ریزش ساختمان فقط حدود ۲۰ تا ۲۵ آتش‌نشان گرفتار این حادثه شدند.