هیچ اعتقادی

۱۶دی
فساد مالی ۸۰ نفر در پرونده کرسنت/هیچ اعتقادی به سخنان مطهری ندارم

فساد مالی ۸۰ نفر در پرونده کرسنت/هیچ اعتقادی به سخنان مطهری ندارم

زاکانی خبر داد:
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جریان پرونده کرسنت ۸۰ نفر پول گرفته اند که اسامی این افراد را به دستگاه های دولتی و قوه قضائیه ارسال کرده ایم.