هیپو گلیسمی

۰۱مهر
غذاهایی که باعث تپش قلب می شود

غذاهایی که باعث تپش قلب می شود

تپش قلب بعد از غذا ممکن است به دلایل مختلفی ایجاد شود. مانند مصرف مکمل های غذایی، گرفتن رژیم غذایی، مصرف مواد و نوشیدنی های محرک زا و همچنین مصرف برخی از داروها. درمان تپش قلب بستگی به تشخیص علت آن دارد.