هیات نظارت شهرستان قدس

۲۸بهمن
افزایش شعبات اخذ رای در شهر قدس/ رعایت حق الناس در همه مراحل انتخابات

افزایش شعبات اخذ رای در شهر قدس/ رعایت حق الناس در همه مراحل انتخابات

عضو هیات نظارت بر انتخابات شهرستان قدس با اشاره به افزایش تعداد شعبات اخذ رای گفت: رعایت حق الناس در تمامی مراحل انتخابات از وظایف ماست و هرکس از فیلتر شورای نگهبان عبور کند، مورد احترام است و کسی که توسط مردم رای آورد، نماینده قانونی مردم است.