هیات رئیسه اتاق اصناف

۰۱خرداد
انتخابات الکترونیک به هیئت رئیسه اتاق اصناف فیروزکوه رسید

انتخابات الکترونیک به هیئت رئیسه اتاق اصناف فیروزکوه رسید

هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه با برگزاری انتخابات الکترونیک منتخب شدند.