هیات امنایی

۲۵مرداد
زیرپا گذاشتن قانون اساسی با دریافت شهریه در مدارس/ تحصیل رایگان رویای دست نیافتنی والدین

زیرپا گذاشتن قانون اساسی با دریافت شهریه در مدارس/ تحصیل رایگان رویای دست نیافتنی والدین

اغلب والدین این روزها برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس با مشکلی به نام دریافت پول اجباری مواجه شده اند که برخی از این اولیا توانایی پرداخت آن را ندارند.