هیئت وزیران

۰۳دی
تصویب آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در دولت

تصویب آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در دولت

آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، به تصویب هیئت وزیران رسید.

۰۳آبان
مصوبه تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز اصلاح شد
در جلسه هیئت دولت؛

مصوبه تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز اصلاح شد

بر اساس مصوبه هیئت وزیران مصوبه تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز اصلاح شد.

۲۸اردیبهشت
آیین‌نامه قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی تصویب شد
از سوی هیئت وزیران؛

آیین‌نامه قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی تصویب شد

هیئت وزیران به منظور تعیین شاخص‌های آموزشی و پرورشی و همچنین، صدور مجوز و ارائه برنامه، آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را تصویب کرد.

۲۳فروردین
حداقل حقوق بازنشستگان توسط هیئت وزیران تصویب شد

حداقل حقوق بازنشستگان توسط هیئت وزیران تصویب شد

بر اساس مصوبه هیئت دولت حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تعیین شد.

۲۵فروردین
وزیر کار برای هزار تومان “قول شرف” داد!

وزیر کار برای هزار تومان “قول شرف” داد!

افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران آنقدر در محافل کارگری، کارفرمایی و دولت پیچید تا اینکه ربیعی، وزیر کار شرف خود برای تصویب آن در هیئت وزیران را به میان گذاشته است.