هیئت تیراندازی کل سپاه

۱۱اسفند
دولت می تواند از ظرفیت بسیج برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کند/ نباید به بسیج با نگاه حزبی و سیاسی رفتار کرد/ابلاغ برنامه های بسیج به دولت برای تحقق بخشی به اقتصاد مقاومتی

دولت می تواند از ظرفیت بسیج برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کند/ نباید به بسیج با نگاه حزبی و سیاسی رفتار کرد/ابلاغ برنامه های بسیج به دولت برای تحقق بخشی به اقتصاد مقاومتی

سردار سلیمانی با بیان اینکه دولت می تواند از ظرفیت بسیج برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کند، گفت: بسیج ظرفیت بالایی دارد و حتی برنامه های متعددی هم در خصوص تحقق بخشی اقتصاد مقاومتی توسط بسیج به دولت ابلاغ شده است.