هیئت انقلابی

۱۴شهریور
اعتقادمحوری از ریشه‌های هیئت انقلابی است / شهید حججی با اعتقاداتش شهید شد و دنیا را تکان داد

اعتقادمحوری از ریشه‌های هیئت انقلابی است / شهید حججی با اعتقاداتش شهید شد و دنیا را تکان داد

حاج حسین سازور با بیان اینکه اگر در دستگاه امام حسین علیه‌السلام ثواب را مبنا قراردادیم باختیم گفت: یکی از تفاوتهای بین هیئت انقلابی و دیگر هیئت‌ها این است که هیئت‌های انقلابی اعتقاد دارند اما هیئت‌های دیگر صرفاً دنبال ثواب هستند.