هیئت‌های فوتبال

۱۴خرداد
برخی روسای هیئت‌های فوتبال به کمپین کرونا تو پلاس پیوستند

برخی روسای هیئت‌های فوتبال به کمپین کرونا تو پلاس پیوستند

برخی روسای هیئت‌های استانی و جامعه فوتبال به کمپین کرونا تو پلاس پیوستند.

۰۵شهریور
طنزانه تماشاگر سال فوتبال اینطوری انتخاب میشه!

طنزانه تماشاگر سال فوتبال اینطوری انتخاب میشه!

کارگروه اعم از نماینده کمیته رسانه ای فدراسیون، نمایندگان سازمان لیگ، نماینده روابط عمومی هیئت‌های فوتبال و برخی پیشکسوتان« تماشاگران» را انتخاب می کنند