هیئت‌های آمریکایی

۲۰اردیبهشت
از اعزام هیأت‌های تبشیری تا لقب گرفتن یک آمریکایی به نام «شهید مشروطه»

از اعزام هیأت‌های تبشیری تا لقب گرفتن یک آمریکایی به نام «شهید مشروطه»

همزمانی این نگرش با اتخاذ سیاست انزواگرایانه ایالات متحده در سال‌های میانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، نوعی ماهیت اخلاقی به این رابطه می بخشد. اگرچه برخی رویدادها نظیر فعالیت‌های عام المنفعه هیئت‌های آمریکایی یا حضور «مورگان شوستر» در ایران این گمانه را تقویت می‌کند امّا بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر، واقعیات دیگری را عیان می‌سازد.