هزار تن سیب زمینی

21سپتامبر
کشت ۲۰ هزار تن سیب زمینی در ۷۵۰ هکتار از اراضی فیروزکوه

کشت ۲۰ هزار تن سیب زمینی در ۷۵۰ هکتار از اراضی فیروزکوه

مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه در مراسم برگزاری روز مزرعه سیب زمینی از کشت ۷۵۰ هکتار سیب زمینی و پیش بینی برداشت بیش از ۲۰ هزار تن از این محصول تا پایان فصل خبر داد.