نصب ویندور

۲۶شهریور
نحوه بررسی و نصب بروزرسانی ویندوز

نحوه بررسی و نصب بروزرسانی ویندوز

بررسی و نصب به روزرسانی های ویندوز ، مانند سرویس پک ها  و سایر تکه ها و به روزرسانی اصلی ، بخشی ضروری برای اجرای هر سیستم عامل ویندوز است .