مهریه یکتا ناصر

۱۷مهر
مهریه یکتا ناصر از زبان همسرش

مهریه یکتا ناصر از زبان همسرش

منوچهر هادی همسر یکتا ناصر در یک مصاحبه حرف های جالبی درباره آشنایی با “یکتا ناصر” گفت و مهریه او را اعلام کرد.