معلمان مدارس غیرانتفایی

۳۰شهریور
معلمان مدارس غیرانتفاعی استخدام نمی‌شوند

معلمان مدارس غیرانتفاعی استخدام نمی‌شوند

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: هیچ برنامه‌ای برای جذب و استخدام معلمان مدارس غیرانتفاعی در آموزش و پرورش وجود ندارد.