“مستربین”

۲۳دی
مستربین های وطنی!

مستربین های وطنی!

یادم هست مستربین در یکی از کمدی هایش، با استفاده از ماشین زمان بخش هایی از تاریخ انگلستان را دست کاری می کند.

۱۱خرداد
تصادف بازیگر طنز در جاده/تصاویر

تصادف بازیگر طنز در جاده/تصاویر

تصادف روان اتکینسون معروف به “مستربین” دریکی از جاده‌های انگلیس