محکومیت ۵۰۰ هزار یورویی در انتظار سرخ‌ها

۰۸آبان
محکومیت ۵۰۰ هزار یورویی در انتظار سرخ‌ها!

محکومیت ۵۰۰ هزار یورویی در انتظار سرخ‌ها!

شکایت ماریو بودیمیر، مهاجم کروات پرسپولیس که در پایان فصل گذشته بدون دریافت پول این باشگاه را ترک کرد، بعد از رسیدن به دست واحد حقوقی فیفا به باشگاه پرسپولیس ارجاع شد.