محکومیت ۲۰ متهم بانکی

۱۴مرداد
اتهامات مهدی هاشمی اقتصادی و امنیتی است

اتهامات مهدی هاشمی اقتصادی و امنیتی است

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود درباره مسائل بسیاری از جمله اتهامات امنیتی و اقتصادی مهدی هاشمی، عدم شکایت ناطق و فرزندش از احمدی‌نژاد، محاکمه ۲۸ فتنه گر، محکومیت ۲۰ متهم بانک ملی در فساد ۳ هزار میلیاردی توضیحاتی ارائه کرد.