محکومیت هاشمی

۱۷مهر
سرنوشت رئیس‌جمهوری که دم از رابطه با آمریکا می‌زد، چه شد؟

سرنوشت رئیس‌جمهوری که دم از رابطه با آمریکا می‌زد، چه شد؟

هاشمی نمونه‌ای از رؤسای جمهوری بود که ادعا می‌کرد مذاکره با آمریکا توانست سایه جنگ را از روی کشور دور کند حال‌آنکه هاشمی اگر توانایی داشت بواسطه مذاکره با آمریکا، سایه جنگ را دور کند، قبلش با مذاکره، محکومیت قضایی خود در دادگاه آلمان را از بین می‌برد.