محکومیت عراقی

۰۳آبان
ترکیه در کوچه پس کوچه‌های موصل دنبال چه می‌گردد

ترکیه در کوچه پس کوچه‌های موصل دنبال چه می‌گردد

ترکیه گمان می‌کند، چندگانگی و توزیع قدرت در بغداد از یکسو و آمادگی عربستان برای ایفای نقش مستقیم در روند تروریستی عراق از سوی دیگر، امکان تحقق اهدافش را فراهم کرده است.