محکومیت رسایی به شلاق و حبس

۲۱دی
رسایی به شلاق و حبس محکوم شد

رسایی به شلاق و حبس محکوم شد

حمید رسایی مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی به دلیل انتشار یادداشتی انتقادی درباره علی لاریجانی به حبس و شلاق محکوم شد.