محکومیت دکتر حسن عباسی

۲۲مهر
محکومیت حسن عباسی به ۷ ماه حبس

محکومیت حسن عباسی به ۷ ماه حبس

وکیل حسن عباسی از محکومیت وی به خاطر شکایت دفتر ریاست جمهوری از این سخنران سیاسی کشور و محکومیتش به ۷ ماه حبس به خاطر «توهین» خبر داد.