محکومیت حادثه تروریستی

۰۶مهر
نمازگزاران تهران در محکومیت حادثه تروریستی اهواز به پا خواستند

نمازگزاران تهران در محکومیت حادثه تروریستی اهواز به پا خواستند

تظاهرات نمازگزاران تهران در محکومیت اقدام تروریستی اهواز آغاز شد.