محکومیت جنایت آمریکا

۱۹تیر
مجلس محکومیت جنایت آمریکا را با جدیت پیگیری نکرده است/دستگاه دیپلماسی باید بزرگترین مدافع حقوق ملت ایران باشد

مجلس محکومیت جنایت آمریکا را با جدیت پیگیری نکرده است/دستگاه دیپلماسی باید بزرگترین مدافع حقوق ملت ایران باشد

به گفته احمدی، در مجلس گاهی کاری در خصوص محکومیت جنایات آمریکا انجام می شود اما کار با جدیت دنبال و پیگیری نمی شود و نیاز است که در سطح بین المللی کاری انجام شود.