محمد کهندل

۱۵فروردین
منتقد دولت: بیکاری بیشتر شده ولی متاسفانه رئیس جمهور می‌گوید شرمنده نیستیم/ اقتصاددان موافق دولت: شخصیت‌های دینی نباید درباره اقتصاد نظر بدهند

منتقد دولت: بیکاری بیشتر شده ولی متاسفانه رئیس جمهور می‌گوید شرمنده نیستیم/ اقتصاددان موافق دولت: شخصیت‌های دینی نباید درباره اقتصاد نظر بدهند

متاسفانه رئیس جمهور به رغم نرخ بیکاری ۱۲ درصد و با وجود اینکه همه ساله حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت جویای کار اضافه می شود جمله ای را بیان کردند مبنی براینکه “شرمنده نیستیم”.