محمد پیر دوست

۱۸مهر
تغییری در قیمت لباس های محرمی توسط تولیدکنندگان صورت نگرفته است/ فروشگاه های پوشاک ترکیه در ایران دست تولید کنندگان داخلی را بستند

تغییری در قیمت لباس های محرمی توسط تولیدکنندگان صورت نگرفته است/ فروشگاه های پوشاک ترکیه در ایران دست تولید کنندگان داخلی را بستند

با فرا رسیدن ماه عزاداری سرور و سالار شهیدان و گرایش مردم به خرید البسه محرمی قاچاقچیان لباس و فروشگاه های ترکیه ای در ایران با وجود تولید کنندگان داخلی تنظیم بازار را بهم زدند و سبب بهم ریختگی قیمت این کالا شده اند.