محمد-هاشمی-فشار-می-آوردند-که-زن-اخبار-تهرانیوز

۰۱بهمن
محمد هاشمی: فشار می آوردند که زن اخبار نگوید

محمد هاشمی: فشار می آوردند که زن اخبار نگوید

روزنامه اعتماد با محمدهاشمی رئیس اسبق سازمان صداوسیما مصاحبه کرده است