محمد نوید زاده

۲۷شهریور
فیلم” ابد یک روز” وارد کتاب درسی میشود

فیلم” ابد یک روز” وارد کتاب درسی میشود

تماشای فیلم سینمایی”ابدویک روز” به عنوان فعالیت درسی دانش اموزان انتخاب شد