محمد نصراللهی

۱۴بهمن
فیلم «بیرایگی» آماده ساخت است / فیلم «بیرایگی» روایتی متفاوت را به تصویر می‌کشد

فیلم «بیرایگی» آماده ساخت است / فیلم «بیرایگی» روایتی متفاوت را به تصویر می‌کشد

مشاور رسانه‌ای پروژه بیرایگی گفت: بیرایگی بر اساس دو نظریه مهم جهانی و کشوری نوشته شده است که داستانی متفاوت را به تصویر می‌کشد.