محمد مهدی سیار

۱۳خرداد
ویژه برنامه سبوی عاشقان

ویژه برنامه سبوی عاشقان

ویژه برنامه سبوی عاشقان پیشکش شاعران آئینی به ساحت امام خمینی(ره)با حضور شاعران آئینی در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.