محمد مهجوری

۲۶شهریور
ساخت ۲۲ مدرسه و ۴ خانه بهداشت درمنطقه محروم شعیبیه خوزستان
با اختصاص اعتبار بیش از 12 میلیارد تومانی انجام می‌شود؛

ساخت ۲۲ مدرسه و ۴ خانه بهداشت درمنطقه محروم شعیبیه خوزستان

معاون عمرانی و طرح‌های زیربنایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از تکمیل و تجهیز مساجد بخش محروم شعیبیه شهرستان شوشتر خبر داد.