محمد محمود سلطانی

۱۷آذر
گفت وگو با نویسندگان « از سرنوشت »

گفت وگو با نویسندگان « از سرنوشت »

این شب ها که فصل سه سریال «از سرنوشت» به پایان رسیده است، درباره اینکه خط اصلی چنین قصه ای چطور شکل گرفت، با محمد محمود سلطانی، روح اله صدیقی و مسعود کرمی که نویسنده های سریال «از سرنوشت» هستند، گفت و گو کردیم.