محمد علی پور مختار

۲۹تیر
طیب نیا به تذکر شفاهی کمیسیون بودجه مجلس نهم در مورد حقوق های نجومی توجه نکرد/ معرفی عادل آذر به عنوان کاندیدای ریاست دیوان محاسبات به مجلس

طیب نیا به تذکر شفاهی کمیسیون بودجه مجلس نهم در مورد حقوق های نجومی توجه نکرد/ معرفی عادل آذر به عنوان کاندیدای ریاست دیوان محاسبات به مجلس

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به گزارش رئیس دیوان محاسبات عنوان کرد: با وجود آن که رئیس دیوان محاسبات گزارشی در مورد حقوق های نجومی به کمیسیون بودجه مجلس نهم  ارائه کرده بود، رئیس این کمیسیون تنها به تذکر شفاهی به وزیر اقتصاد بسنده کرده اما آقای طیب نیا هیچ اقدامی در این مورد انجام نداد.