محمد علی مرادی خبرنگار

۱۴اردیبهشت
پیام تسلیت بسیج رسانه استان تهران درپی درگذشت خبرنگار پیشکسوت شهریار

پیام تسلیت بسیج رسانه استان تهران درپی درگذشت خبرنگار پیشکسوت شهریار

بسیج رسانه استان تهران طی پیامی درگذشت مرحوم علی مرادی خبرنگار سختکوش و پیشکسوت غرب استان تهران را تسلیت گفت.