محمد علیخانی رئیس کمیسیون

۰۴اسفند
افزایش ۲۰ درصدی نرخ بلیت مترو از سال آینده

افزایش ۲۰ درصدی نرخ بلیت مترو از سال آینده

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه مترو تهران ورشکسته است و دولت حمایت لازم را نمی کند، گفت: نرخ بلیت مترو سال آینده حدود ۲۰ درصد افزایش می یابد.