محمد عباسی

۱۳بهمن

تمام برنج‌ های آلوده شهرری از بین رفت

معاون جهاد کشاورزی استان تهران: در دو محله شهرری کشت برنج بصورت آبیاری با آب‌های آلوده داشتیم که همه زمین‌های کشت برنج را قلع و قمع و برنج‌های برداشت شده را نیز از بین بردیم.