محمد عارف

۲۸مرداد

زمانی که تحریم های ظالمانه هم بود کشور در مسیر خود جلو می‌رفت

عضو مجلس تشخیص مصلحت نظام گفت: ما مسائل داخلی را به مسائل خارجی گره نمی‌زنیم. زمانی که تحریم‌های ظالمانه هم بود کشور در مسیر خود جلو می‌رفت.