محمد صادقی

۱۰اردیبهشت
موضع عجیب محمود صادقی درباره استعفای موسوی لاری

موضع عجیب محمود صادقی درباره استعفای موسوی لاری

یک عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با تاکید بر این که استعفای موسوی لاری از این شورا به معنای وجود اختلاف نظر نیست، گفت: شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان به دلیل شیوع کرونا هنوز نتوانسته جلسه‌ای برای بررسی عملکرد در انتخابات مجلس یازدهم برگزار کند لذا نمی توان استعفای آقای موسوی لاری را نشانه وجود مباحث اختلافی تعبیر کرد.