محمد رضا فیضی

۳۰آبان
هیچ گونه دلیل منطقی برای تصویبCFT وجود ندارد

هیچ گونه دلیل منطقی برای تصویبCFT وجود ندارد

یک کارشناس اقتصادی گفت: FATF و سایر کنوانسیون‌های که قرار است اکنون به تصویب برسد جزو موارد تعبیه شده در برجام هستند حال که اساس برجام با خروج آمریکا زیر سوال رفت چه منطقی وجود دارد که ما این کنوانسیون‌ها را تصویب کنیم.