محمد رضا احمدی

۱۰مهر
توزیع کالا برگ کمک معیشتی در میان ۶۰ میلیون ایرانی

توزیع کالا برگ کمک معیشتی در میان ۶۰ میلیون ایرانی

 نماینده رشت در مجلس با اشاره به اینکه کالا برگ به ۶۰ میلیون خانوار شناسایی شده تعلق می‌گیرد، افزود: کمک به معیشت مردم در شرایط نامطلوب اقتصادی از برنامه‌های مجلس یازدهم است.