محمد ربیعی

۰۲دی
نتیجه دیدار مقابل سپاهان در زمین رقم نخورد

نتیجه دیدار مقابل سپاهان در زمین رقم نخورد

محمد ربیعی گفت: بسیار ناراحتم، نتیجه دیدار مقابل سپاهان در زمین رقم نخورد.